Wireless- Kingston

เพิ่มพื้นที่ที่จำเป็นให้กับสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ
แชร์ข้อมูลกับผู้ใช้ได้แปดคนพร้อมกันผ่าน Wi-Fi
โพสต์และแชร์ภาพและวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ที่ชาร์จแบบพกพาสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
แอพฟรีสำหรับ iOS, Android และ Kindle Fire
รับประกัน, สองปีพร้อมบริการทางเทคนิคฟรี

Showing all 1 results